133/22 Novela vyhlášky o technických silničních kontrolách.;T:23.8.2022

Důvodem návrhu novely je provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze směrnic  EK 2021/1716  a 2021/1717, které se týkají vzoru protokolu o podrobnější silniční technické kontrole a aktualizace kontrolního seznamu v souvislosti se systémem eCall. Dále novela navrhuje upravit požadavky na vybavení neveřejných stanic technických kontrol a upravit další účel využití vozidla, a to pro případy, kdy vozidlo bude provozováno v silniční dopravě pro cizí potřeby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/