133/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;T:6.10.2021

V souvislosti se souběžně předkládaným návrhem zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je třeba provést úpravu i v souvisejících zákonech, a to v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 10. 2021.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/