133/20 Novela nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; T:22.9.2020

Cílem navrhované právní úpravy je uvedení národní legislativy do souladu s některými ustanoveními právních předpisů Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu mimo jiné změnilo směrnici  98/70/ES  o jakosti benzinu a motorové nafty  a směrnici 652/2015, kt. se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice 98/70/ES. Předmětem změn  jsou obsahové náležitosti tzv. zprávy o emisích. Konkrétně došlo k odstranění povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty reportovat členským státům údaje o místě nákupu a původu pohonné hmoty a odstranění povinnosti uvádět v případě využití možnosti zohlednění snížení emisí z těžby v dokladu o snížení emisí z těžby údaje týkající se poměru plynu k ropě ve vytěženém materiálu, tlaku v ložisku, hloubky vrtu a množství z něj vytěžené ropy v daném roce a průměrné hodnoty alespoň za poslední rok předcházející zavedení opatření.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/