133/18 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027; T: 28.11.2018

Stěžejním cílem Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR) je určit oblasti pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority ČR a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany EK optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí. Snahou NKR je lépe zacílit intervence a zaměřit se na klíčové priority při zachování potřebné flexibility pro zohlednění národních a regionálních potřeb. NKR bude rovněž tvořit jádro pro budoucí podobu Dohody o partnerství pro období 2021-2027.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/