132/17 Zpráva o využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin; T: 8.9.2017

Okamžitou zvýšenou ochranu vyžadují strategické suroviny ČR, tj. suroviny s aktuálním či potenciálním mimořádným významem pro českou ekonomiku. Jsou to:

  • strategické energetické suroviny (pouze uran),
  • superstrategické/kritické suroviny EU (antimon, beryllium, boráty, kovový křemík, fluorit, fosfátové rudy, galium, germanium, hořčík, chróm, indium, kobalt, koksovatelné uhlí, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných zemin, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit, wolfram),
  • ostatní suroviny aktuálně významné pro českou ekonomiku (lithium, tantal, zirkonium a titan).

S přihlédnutím ke skutečnosti, že nejbližší aktualizace státní surovinové politiky se předpokládá až v roce 2020 a vzhledem k mimořádnému významu strategických surovin pro ekonomiku ČR, jsou navrhovány následující podmínky pro průzkum a využívání jejich ložisek ve prospěch státu:

  • těžba strategických surovin ČR na nových ložiscích nebude realizována, pokud to nebude ve veřejném zájmu ČR,
  • průzkum strategických surovin ČR bude realizován prostřednictvím státních organizací, a to ČGS a státního podniku DIAMO,
  • osvojování ložisek uranu se zvýšenými environmentálními a bezpečnostními riziky bude prováděno výhradně prostřednictvím státní organizace, a to státního podniku DIAMO.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/