132/16 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro stavebnictví České republiky; T: 27.6.2016

Cílem je posílit vzájemnou komunikaci a koordinaci resortů a dalších státních organizací s nevládním sektorem. Z toho důvodu se navrhuje rozšířit Radu o členy České komory architektů, jmenovitě o jejího předsedu Ing. arch. Ivana Plicku, CSc., Svazu měst a obcí ČR, jmenovitě o jeho předsedu a starostu města Kyjov, Mgr. Františka Lukla, MPA a Svazu průmyslu a dopravy ČR, jmenovitě jeho viceprezidenta Ing. Františka Chaloupeckého, (dosud v pozici stálého hosta).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/