132/14 Novela zákona o účetnictví; T: 12.9.2014

Hlavním cílem novely zákona je transpozice směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí návrhu je i nová úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jedná se zejména o velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku (např. malé spolky) a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Návrh zákona dále obsahuje i úpravy, které souvisejí s dokončením rekodifikace soukromého práva, a změny legislativně technického charakteru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/