132/10 Návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket; T: 18.6.2010

Smluvními stranami Prohlášení o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz
z Vesmírného střediska Guayana (dále jen „Prohlášení o fázi využívání nosných raket“) jsou členské státy Evropské kosmické agentury (dále jen „ESA“ – European Space Agency).

ESA je mezinárodní vládní organizací, jejímž účelem je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely
a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA byla zřízena Úmluvou o založení Evropské kosmické agentury z 30. května 1975, která vstoupila v platnost dne 30. května 1980 (dále jen „Úmluva ESA“) . V současné době je členem ESA 18 evropských států. ESA zejména koordinuje lidské, technické a finanční zdroje, které jsou potřebné pro činnosti v oblasti kosmických aktivit a leží za hranicemi prostředků kteréhokoli jednotlivého evropského státu.
Nezávislý přístup do kosmu je pro Evropu jedním z hlavních strategických cílů. Funkční systémy vypouštění nosných raket jsou základním prvkem soběstačného přístupu do kosmu obzvláště pro evropské institucionální mise. Zájmem České republiky je podporovat tento společný strategický cíl, jelikož nedisponuje vlastním přístupem do kosmu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/