132/23 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v r. 2022;T:31.7.2023

Materiál je závazným podkladem vodohospodářské ročenky označované „Modrá zpráva“. Jedná se o jeden ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství od roku 1997 každoročně publikuje.

Nejsme u tohoto nelegislativního materiálu připomínkovým místem, a proto žádáme pouze o připomínky zásadního charakteru. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/