132/18 Návrh zákona o dražbách; T: 10.12.2018

Navržená právní úprava bude znamenat především zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň dojde k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.

/jak-na-