13/14 Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2014; T: 20.3.2014

Seznam obsahuje významné veřejné zakázky o značném finančním objemu, který není finančně kryt schváleným rozpočtovým výhledem SFDI. Jedná se např. i o položky „GSM-R Plzeň – České Budějovice“ a „Zajištění EMC v úseku Praha – Děčín“. Při respektování tohoto rozpočtového výhledu by nebylo možné uvedená výběrová řízení, příp. i další zahajovat, čímž by došlo ke zcela jistému nedočerpání prostředků z Operačního programu Doprava a k nerealizaci akcí potřebných pro zajištění dopravní infrastruktury. Tento fakt je nezbytné zohlednit při tvorbě návrhu a výdajových limitů státního rozpočtu a rozpočtu SFDI pro rok 2015 s výhledem na roky 2016 a 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/