13/13 Návrh zákona o státních úřednících; T: 15.2.2013

Návrh zákona upravuje postavení státních úředníků [předpoklady pro zastávání pracovního místa, výběrové řízení, vznik, změnu a zánik pracovního poměru (včetně převedení na jinou práci, taxativních důvodů pro odvolání vedoucího úředníka nebo výpovědních důvodů úředníka a důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr)] a systém jejich vzdělávání. Rovněž upravuje zvýšené povinnosti úředníka nad rámec právní úpravy zákoníku práce včetně povinnosti podrobit se nejméně jednou ročně pracovnímu hodnocení. Zvýšené povinnosti úředníka (včetně zvýšených požadavků na vzdělávání) jsou kompenzovány prodloužením doby dovolené na 6 týdnů a zavedením dalšího odstupného. Návrh zákona také stanoví hranice mezi obsazováním úřednických a politických míst ve veřejné správě a stanoví základní pravidla systemizace pracovních míst úředníků a organizace úřadu státní správy. Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2014. Předkládaný návrh zákona by měl nahradit dosavadní platnou, avšak až na výjimky dosud neúčinnou právní úpravu postavení státních úředníků – zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/