131/17 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016; T: 1.9.2017

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce v roce 2016. Dále Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v problematice ochrany zdraví při práci. Závěrečnou část zprávy tvoří rozbor nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR v roce 2016.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/