131/16 Zajištění výše dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie; T: 27.6.2016

Z predikce dalšího vývoje potřeb finančních prostředků na provozní podporu elektřiny a provozní podporu tepla z obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie na období vymezené lety 2016 až 2020 je zřejmé, že součet finančních zdrojů, tj. tržeb regulované ceny na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů hrazených zákazníky a dotace ze státního rozpočtu ve výši 23 mld. Kč nebude již od roku 2017 postačovat k zajištění potřeb financování provozní podpory elektřiny a podpory tepla. Bude třeba využít dalších zdrojů financování a tedy postupovat tak, jak je uvedeno v zákoně č. 165/2012 Sb., který předpokládá vícezdrojové financování podpory.

Dalším (a zřejmě jediným) možným zdrojem financování, který připadá v úvahu, jsou výnosy z dražeb emisních povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro další zdroj financování podpory elektřiny a podpory tepla není zákonná opora. Není v možnostech Ministerstva průmyslu a obchodu zajistit v rámci své rozpočtové kapitoly jiné finanční zdroje, které by mohly krýt potřebnou výši finančních zdrojů plynoucích z výnosů z dražby emisních povolenek.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/