131/10 Novela devizového zákona; T: 22.6.2010

Ustanovení § 17 odst. 2 devizového zákona pozbylo od 1. 5. 2009 svoji účinnost, neboť Smlouvu o přistoupení ČR k EU schválil Parlament ČR a proto má podle čl. 10 Ústavy a § 31 devizového zákona přednost před vnitrostátní právní úpravou. Z tohoto důvodu katastrální úřady nemohou v praxi návrhy na vklad do katastru nemovitostí podané od uvedeného data zamítat s odkazem na předmětné ustanovení devizového zákona.

Dne 1. 5. 2011 skončí také 7-leté přechodné období dohodnuté pro zachování dočasných omezení u zemědělských pozemků a lesů, to znamená, že od tohoto data v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí začnou plně platit unijní pravidla pro volný pohyb kapitálu.

 

Nezbytnost uvedení devizového zákona do souladu s primárním právem EU je dána skutečností, že Evropská komise může zahájit proti České republice podle čl. 258 řízení o porušení Smlouvy o fungování EU, které by mohlo skončit případným odsuzujícím rozsudkem Evropského soudního dvora ES s možným negativním finančním dopadem do státního rozpočtu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/