13/11 NV – kvalita paliv pro vnitrozemská a námořní plavidla; T: 4.2.2011

Směrnice 2009/30/ES zavádí pro členské státy povinnost zajistit, aby plynové oleje pro používání plavidly vnitrozemské plavby a rekreačními plavidly mohly být na jejich území uváděny na trh pouze tehdy, pokud maximální obsah síry v těchto plynových olejích nepřekročí 10 mg/kg.

 

Cílem návrhu je obecně přispět k dosažení takové úrovně kvality ovzduší, která nepředstavuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, ani na ně nemá výrazně negativní dopad. Zároveň návrh reflektuje skutečnost, že byly vyvinuty nové, čistější technologie motorů pro plavidla vnitrozemské plavby. Tyto motory mohou být poháněny pouze palivy s velmi nízkým obsahem síry. Obsah síry v palivech pro plavidla vnitrozemské plavby by měl být snížen co nejdříve.

 

Již dnes jsou vznětové motory plavidel vnitrozemské plavby poháněny plynovými oleji (motorovými naftami), které splňují nový požadavek transponované směrnice na obsah síry. Z tohoto důvodu nebude mít tato vyhláška na provozovatele plavidel ve vnitrozemské plavbě žádný dopad.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/