13/10 Krizový zákon; T: 16.02.2010

Důvodem ke zpracování návrhu novely krizového zákona je společenská potřeba zvláštní právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni.

Dalším podstatným důvodem pro novelu krizového zákona je požadavek na zapracování směrnice Rady evropské unie ze dne 8. prosince 2008 č. 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu (dále jen „Směrnice“) do právního řádu České republiky. Cílem této novely je rovněž upravit nejasné vztahy a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. Novela jasně definuje odpovědnost za zpracování krizových plánů krajů a vymezuje dále zpracovatele krizového plánu obce s rozšířenou působností. Do návrhu novely krizového zákona jsou také nově zapracovány práva a povinnosti obcí s rozšířenou působností.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/