131/23 Návrh vyhl. o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ;T:4.8.2023

Novou vyhlášku je nezbytné přijmout z důvodu implementace tzv. elektronických formulářů dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Návrh vyhlášky definuje, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek. Návrh vyhlášky dále vymezuje způsob oznámení profilu zadavatele, požadavky na náležitosti profilu zadavatele a stanovuje strukturu údajů, které jsou na profilu zadavatele uveřejněny. Předkládaný návrh vyhlášky nahrazuje vyhlášku č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/