131/22 Novela vyhl. č. 104/1997 Sb., kt. se provádí zákon o pozemních komunikacích;T:15.8.2022

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu povinnosti zveřejnění vzoru informačního formuláře pro přeshraniční vymáhání neuhrazených poplatků za užití pozemních komunikací ve vyhlášce na základě ustanovení § 43d odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 178/2022 Sb. Zároveň dojde k dokončení transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 8. 2022.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/