131/21 Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie podle čl. 7 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a revizi predikce dosažených úspor energie z jednotlivých opatření;T:20.9.2021

Cílem materiálu je informovat vládu o schopnosti naplnit závazek povinných úspor energie vyplývající z čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro období 2021-2030 na základě přijatého schématu dle Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který vláda ČR schválila v lednu 2020. Analýza se zaměřila na změny v programech podpory zvyšování energetické účinnosti, a to konkrétně na přidání nově vzniklých programů, úpravy alokací, podporovaných aktivit a nákladovosti energeticky úsporných projektů. U ostatních opatření byla provedena evaluace potenciálu na základě vývoje za období uplynulé od schválení VPEK, tzn. za období let 2020 a 2021.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2021.