131/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva; T:22.9.2020

Důvodem předložení návrhu je nutnost legislativních úprav souvisejících s přejmenováním pomocného rostlinného přípravku na rostlinný biostimulant v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755) a další úpravy typových hnojiv, které vyplývají z praxe a z nové právní úpravy v Evropské unii.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 9. 2020.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/