13/09 Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách; T: 9.2.2009

Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, na níž jsou navázány nutné novelizace prováděcích právních předpisů, mimo jiné, novelizace vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaným návrhem novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 186/2005 Sb., je prováděna transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, která je v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zajišťována v hlavních obrysech právní úpravy. Návrh vyhlášky zohledňuje i dále provedené novelizace směrnice 2006/87/ES.

Cílem je provést v co nejkratší době, vzhledem k účinnosti zákona, alespoň částečnou transpozici směrnice především ve vztahu k vymezení segmentu plavidel podléhajících ověřování technické způsobilosti odbornou komisí, respektive provádění technické prohlídky pověřenou právnickou osobou, postupu při provádění technické prohlídky plavidla, organizačnímu zabezpečení technické prohlídky, složení odborné komise pro ověřování technické způsobilosti plavidel, slibu člena odborné komise a způsobu jednání odborné komise a její činnost při provádění technické prohlídky.

V navrhovaném znění jsou dále explicitně upraveny základní a dílčí určující znaky plavidel, prodlužování platnosti osvědčení plavidla, náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané a provozní a technické podmínky pro provozování plavidel, která nepodléhají evidenci. 

Odůvodnění

Materiál

Srovnávací tabulka

RIA

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/