130/16 NV o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti; T: 4.7.2016

Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které hodlají vykonávat tzv. činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (jejichž výčet i podává). Tyto osoby jsou povinny splnit kvalifikační požadavky detailně vymezené ve vyhlášce a projít úspěšně zkouškou, jejíž náplň a postup rovněž stanoví vyhláška.

Dále vyhláška upravuje některé povinnosti osob, které již absolvovaly zkoušku a vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jelikož upravuje podrobnosti jejich následného (průběžného) vzdělávání, tj. další odborné přípravy.

Z hlediska konkrétních počtů jdou dotčenými osobami řádově tisíce pracovníků.

Dotčenými osobami, na které nejsou přímými adresáty normy, jsou rovněž držitelé povolení a registranti ve smyslu návrhu atomového zákona, tedy subjekty, pro něž vybraní pracovníci vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. V oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o provozovatele jaderných zařízení (jaderné elektrárny a výzkumná jaderná zařízení), tedy řádově jednotky případů, v oblasti činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany se jedná o provozovatele pracovišť se zdroji ionizujícího záření nebo osoby poskytující služby významné z hlediska radiační ochrany, řádově cca stovky subjektů.

Související soubory

/jak-na-