130/15 Novela autorského zákona; T: 15.7.2015

Primárním důvodem pro předložení této novely je povinnost České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Tato směrnice harmonizuje pro státy EU a EHP jednotný právní rámec kolektivní správy práv jako klíčového institutu autorského práva. Formuluje konkrétní požadavky na kolektivní správce a na výkon kolektivní správy s cílem zajistit vysokou úroveň kolektivní správy autorských práv a práv s právem autorským souvisejících, finančního řízení a transparentnosti kolektivních správců a právní jistoty všech zainteresovaných subjektů. Kromě toho směrnice zavádí možnost přeshraničně licencovat, za přesně určených podmínek, užití hudby online a tím přispět k větší pružnosti v poskytování hudebních služeb v internetovém prostředí.

Novela rovněž reaguje na další problémy, zejména na uživateli kritizovanou praxi sjednávání sazebníků odměn vybíraných kolektivními správci. Nová úprava licencování užití děl na trhu nedostupných nebo osiřelých, prostřednictvím kolektivní správy, výrazně zjednoduší přístup ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství a vytvoří předpoklady k jeho daleko efektivnějšímu využívání v digitálním prostředí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/