130/13 NV o řidičských průkazech a o registru řidičů; T: 9.10.2013

Cílem návrhu je provedení transpozice výše uvedených směrnic Evropské unie, kterými je Česká republika vázána. V případě transpozice směrnice 2012/36/EU návrh reaguje na aktualizaci kódů a podkódů uvedených v příloze I směrnice 2006/126/ES, k níž došlo v souvislosti s novým vymezením vybraných skupin řidičských oprávnění provedeným směrnicí 2006/126/ES.

V případě transpozice směrnice 2013/22/EU návrh reaguje na změny související s přistoupením Chorvatska k Evropské unii k 1. červenci 2013, v jehož důsledku se mj. zavádí nový vzor řidičského průkazu, v němž se doplňují slova „řidičský průkaz“ v chorvatštině. Dotčenými subjekty jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností a držitelé řidičských průkazů.

Související soubory

/jak-na-