130/10 NV o potravinách a tabákových výrobcích; T: 16.6.2010

Znění vyhlášky se navrhuje upravit tak, aby tento předpis v maximální možné míře odpovídal svým obsahem relevantním ustanovením předpisů Evropské unie. Nicméně řada ustanovení zde obsažených jde nad rámec předpisů Evropské unie a byla zařazena (respektive zůstala zachována) do textu po diskusi s odbornou veřejností, a to na základě požadavků provozovatelů potravinářských podniků vzešlých z praxe, se kterými byl tento návrh průběžně konzultován.

Dotčené subjekty

Návrh změny vyhlášky se týká státního dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky, dále provozovatelů potravinářských podniků, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu nealkoholické nápoje, ovocná vína, medovinu, pivo, líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.
1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce – navrhovaná změna vyhlášky umožní efektivnější dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky v souladu s unijní legislativou.
2) Provozovatelé potravinářských podniků – navrhovaná změna vyhlášky zjednoduší, zpřehlední a upraví proces výroby a uvádění potravin do oběhu, a to zejména s ohledem na reflektování aktuálních poznatků v jejich výrobě.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-