130/08 NV o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; T: 28.7.2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na základě zmocnění v § 19, § 23 odst. 3 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., připravuje vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. Účelem návrhu vyhlášky je odložit účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb. o další školní rok.

Jelikož návrh musí nabýt účinnosti ještě před dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 62/2007 Sb. v současném znění, tj. před 1. září 2008, navrhuje se v čl. II účinnost předkládané vyhlášky dnem jejího vyhlášení.

Návrh variant řešení

 

Varianta A. „Nulová“ varianta

 

„Nulová“ varianta v daném případě znamená, že účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb. zůstane stanovena na 1. září 2008. Jedná se tedy o „nulovou“ variantu z ryze formálního hlediska. Věcně by naopak přinesla zásadní změnu v systému vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením již od 1. září 2008.

 

Varianta B. Odložení účinnosti vyhlášky č. 62/2007 Sb.

 

Odložením účinnosti vyhlášky č. 62/2007 Sb. o další školní rok se prodlouží účinnost právní úpravy vyhlášky č. 73/2005 Sb. v dosavadním znění.

 

Na základě výsledků konzultací se ukázalo jako nezbytné volit variantu B. Ministerstvo proto připravilo návrh vyhlášky, kterou se odkládá účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb. na 1. září 2009.

 

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/