130/23 Novela vyhl. č. 366/2005 Sb., o požadavcích na některé zmrazené potraviny;T:2.8.2023

Návrh vyhlášky je reakcí na doporučení č. 4 ve finální zprávě z auditu DG(SANTE) 2022/7450, aby vnitrostátní právní předpis týkající se chladírenských skladů byl v souladu s požadavky stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/