130/22 Novela z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;T:26.8.2022

Návrh zákona o elektronických komunikacích je předkládán z důvodu precizace problematiky vymezení osob s nízkými příjmy pro účely poskytování zvláštních cen v rámci univerzální služby s cílem efektivně zacílit poskytování tzv. zvláštních cen pro potřebné uživatele a umožnit státu kontrolu čerpání těchto zvláštních cen.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/