130/21 Novela vyhl. č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem;T:24.9.2021

Návrh vyhlášky obsahuje výhradně parametrické změny (rozsah zpoplatněných pozemních komunikací). Příloha se pro rok 2022 rozšiřuje o nově zprovozněné úseky dálnic v roce 2021, úsek dálnice D11 Hradec Králové, Kukleny–Jaroměř-sever, úsek dálnice D35 Opatovice–Časy a úsek dálnice D55 obchvat Otrokovice JV. Dále pak se příloha rozšiřuje i o úseky, které budou zprovozněné v roce 2022, a to o úsek dálnice D35 Časy–Ostrov, úsek dálnice D56 Frýdek-Místek–připojení na D48 a úsek dálnice D48 obchvat FrýdekMístek. V návaznosti na výše zprovozněné úseky dálnic v roce 2021 a 2022 se rozšíří stávající dosud nezpoplatněné úseky dálnic, a to o úsek dálnice D11 Sedlice–MÚK Kukleny, úsek dálnice D35 Sedlice–Opatovice.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 9. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/