130/20 Novela nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; T:18.9.2020

Cílem předložení novely je transpozice směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833. Do novely byla transponována také část směrnice (EU) 2019/1833, konkrétně příloha V a VI uvedené směrnice a v rámci přílohy III také položka Koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (virus MERS).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/