130/18 NV výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKL; T: 26.11.2018

Je třeba revidovat stávající výše náhrad výdajů za odborné úkony, a to i s ohledem na novelu zákona č. 66/2017 Sb., a doplnit úkony nové, vztahující se k oblasti klinického hodnocení.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/