13/23 Novela vyhl. č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání;T:15.2.2023

Záměrem návrhu vyhlášky je vytvoření efektivního a logicky procesně propojeného systému pregraduálního vzdělávání v oboru ochrany a podpory veřejného zdraví s využitím absolventů studijních programů blízkých nebo příbuzných obsahovým zaměřením pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Novelou se též napravují legislativně technické nedostatky právní úpravy spočívající v úpravě terminologie.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/