13/21 Návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice; T:17.2.2021

Navrhovaná vyhláška reaguje na aktuální problémy vyplývající ze získaných zkušeností. Vyhláška zpřesňuje procesy uplatňování žádosti a poskytování náhrady, přitom jsou plně respektovány smluvní vztahy na trhu s elektřinou. Z nejvýznamnějších změn oproti současnému stavu vyhláška např. prodlužuje lhůty pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 12 měsíců, a to shodně u všech standardů v režimu na žádost, umožňuje automatické poskytnutí náhrad, navyšuje náhrady za nesplnění standardů, zpřesňuje postupy při uplatňování náhrad.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 2. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/