13/20 Novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; T: 6.3.2020

Navrhovaná právní úprava směřuje k nastavení vhodné organizace státní báňské správy tak, aby státní báňská správa mohla i nadále zajišťovat efektivní výkon svých činností v intencích rozpočtových prostředků. Zároveň je motivována snahou přiblížit dostupnost státní báňské správy v kraji Vysočina.
Rovněž se snaží vyjasnit a zkvalitnit právní úpravu nakládání s výbušninami co se týče podmínek pro fyzické osoby pro nakládání s výbušninami a provádění trhacích prací, stanovit možnosti pro přepravu vzorků vybraných výbušnin akreditovaným subjektům po pozemních komunikacích a odstranit administrativní překážky při povolování vývozu a dovozu výbušnin.

/jak-na-