13/19 Návrh zákona o sociálním podniku; 18.2.2019

Návrh zákona zavádí status sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Jeho součástí je novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti.

Než bude pozdě