129/15 Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); T: 14.7.2015

Pro splnění stanovených cílů a termínů novely stavebního zákona a souvisejících zákonů (celkem 36) je nezbytná dohoda příslušných ministerstev a dalších osob zúčastněných v celém procesu výstavby, jejich aktivní spolupráce a součinnost při návrhu změn stavebního zákona a zejména při návrhu změn vyvolaných v souvisejících zákonech. Z uvedených důvodů byla zřízena pracovní skupina, ve které jsou zástupci dotčených resortů a dalších subjektů a organizací. V rámci pravidelně svolávané pracovní skupiny byly projednávány záležitosti, které se dotýkají kompetencí jiných resortů a které ovlivňují investorskou sféru nebo jsou předmětem zájmu dalších zastoupených subjektů. Výsledky jednání pracovní skupiny jsou zohledňovány při přípravě novely stavebního zákona a v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/