129/13 NV o podrobnostech nakládání s odpady; T: 9.10.2013

Cílem předkládané vyhlášky je provedení odpovídajících změn v prováděcích vyhláškách tak, aby odpovídaly novelizovaným ustanovením zákona. S ohledem na odlišné nastavení účinnosti jednotlivých ustanovení výše uvedeného zákona provádí se touto vyhláškou změny pouze ve vztahu k částem zákona, které nabudou účinnosti k 1. říjnu 2013.

Dále tato vyhláška provádí opravu některých nepřesností ve stávajícím textu novelizovaných vyhlášek a přináší také novou úpravu některých institutů, které je možné upravit na úrovni prováděcích předpisů a jejichž úprava je s ohledem na problémy, které současné nastavení způsobuje, nezbytná, či úpravu některých ustanovení, která vyplývá z úkolu, který byl Ministerstvu životního prostředí stanoven usnesením vlády.

Vyhláška snižuje náklady na provádění vyloučení nebezpečných vlastností, které může provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/