129/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství; T:10.9.2020

Návrh vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2020 do 12h prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/