129/19 NV k provedení některých ustanovení celního zákona; T: 10.10.2019

Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby provedení dílčích technických změn vyhlášky č. 245/2016 Sb. reagujících zejména na legislativní změny v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 205, senátní tisk č. 104) a dále reagujících na změnu názvu státu Makedonie.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/