129/18 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobků; T: 30.11.2018

V rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU návrh obsahuje například:

  • úpravu kompetencí Ministerstva zemědělství k provádění úkolů požadovaných novým nařízením o úředních kontrolách – poskytování informací Evropské komisi, zveřejňování informací na internetu,
  • určení stanovišť hraniční kontroly, zpracování pohotovostního plánu pro potraviny a další,
    stanovení odpovědnosti Ministerstva zemědělství za přijímání žádostí provozovatelů potravinářských podniků a určení, zda potravina je potravinou nového typu (novou potravinou),
  • stanovení Státní zemědělské a potravinářské inspekce národním správcem uložiště dat s přístupem do EU systému uložišť dat o pohybu tabákových výrobků na trhu v souvislosti se zajišťováním povinné sledovatelnosti tabákových výrobků,
  • stanovení povinnosti výrobcům a dovozcům tabákových výrobků poskytovat Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Ministerstvu financí vzorky tabákových výrobků s použitým bezpečnostním prvkem na jejich vyžádání.

Nad rámec adaptace návrh dále obsahuje například:

  • vytvoření webového formuláře a elektronické databáze pro plnění ohlašovací povinnosti při uvádění doplňků stravy na trh za účelem zjednodušení administrativní náročnosti,
  • zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich v souvislosti s přijetím vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření,
  • pro inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce doplnění možnosti vystupovat při kontrolních nákupech pod změněnou identitou, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkonů, a ve výjimečných případech a v nezbytné míře také použít krycí doklad,
  • úpravu některých dalších ustanovení na základě zkušeností z jejich praktické aplikace.
/jak-na-