128/16 Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL; T: 21.6.2016

Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu malých a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up kapitál, neboli společně early-stage), která přinese zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru, účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje malých a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru.

Podpora je poskytována formou rizikového financování, které spočívá v kapitálových či kvazikapitálových investicích (kapitálových vstupech). Výše kapitálového vstupu jednomu konečnému příjemci v součtu s prostředky koinvestorů a prostředky zajištěnými finančními zprostředkovateli nepřevýší 370 mil. Kč nebo ekvivalent 15 mil. EUR v CZK podle aktuálního měnového kurzu EUR/CZK vyhlašovaného v Úředním věstníku EU, podle toho, která částka je nižší.

Program byl připraven v souladu se závěry předběžného posouzení finančních nástrojů (dále také ex–ante analýza) OP PIK, provedeného podle čl. 37 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (také Obecné nařízení), které tvoří první krok k implementaci finančních nástrojů v novém programovacím období 2014-2020.

Související soubory

/jak-na-