128/15 Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele; T: 13.7.2015

Důležitým prvkem navrhované právní úpravy je institucionální regulace (tedy zejména požadavky na vstup do odvětví nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů pro spotřebitele, jejich odbornou způsobilost a důvěryhodnost a dohled nad nimi). Institucionální úprava vychází jednak z požadavků směrnice MCD, která obsahuje poměrně podrobné požadavky na podnikání zprostředkovatelů úvěrů na bydlení, kterým poskytuje jednotnou licenci, platnou po celé EU (tzv. evropský pas) a současně stanoví požadavek na adekvátní úpravu nebankovních poskytovatelů úvěrů na bydlení. Současně navržená úprava reaguje na usnesení č. 367/2014 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke sněmovnímu tisku č. 41 (původně projednáváno jako „protilichevní“ poslanecká iniciativa), které vyzývá vládu ke zvýšení nároků kladených na nebankovní poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů a zavedení účinného dohledu nad jejich činností.

Cílem návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele je, kromě implementace směrnice MCD, posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Související soubory