128/14 Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru ČR; T: 9.9.2014

Návrh nového zákona o hasičském záchranném sboru byl vyhotoven na základě analýzy skutkového a právního stavu. Bylo zjištěno, že současné právní zakotvení postavení a působnosti hasičského záchranného sboru představuje nekomplexní právní úpravu, kdy z původního zákona zbylo díky četným novelizacím jen jakési „torzo“ několika ustanovení. Proto je nutné provést zásadní změnu právní úpravy. Rozsáhlá novelizace se nejeví jako optimální, proto je zvolena cesta úplně nového právního předpisu.

Související soubory