128/13 NV technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny; T: 26.9.2013

Ve vyhlášce jsou definovány pojmy výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobní zdroj, výrobna elektřiny z druhotných zdrojů, technologická vlastní spotřeba elektřiny, technologická vlastní spotřeba tepla, užitečné teplo z obnovitelných zdrojů pro účely této vyhlášky a dále stanoveny předpoklady pro zajištění patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami.

Související soubory

/jak-na-