128/10 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009; T: 9.6.2010

Zpráva 2009 uvádí ve většině případů odhadovaná data aktuálního roku a konečná (nebo zpřesněná) data roku předchozího. Kap. 10 Ekonomické výsledky agrárního sektoru zahrnuje semidefinitivní údaje Souhrnného zemědělského účtu (ČSÚ) za rok 2008 a 2. odhad roku 2009, a dále definitivní podnikové údaje z FADN CZ[1] za roky 2007 a 2008.

Opětovně je zpracováno, na základě usnesení vlády ČR, hodnocení vlivu zemědělství na životní prostředí, jež je součástí kapitoly 4. Zemědělství a životní prostředí a ochrana zvířat. Jednotlivé indikátory pro toto hodnocení byly vypracovány ve spolupráci MZe a MŽP. Součástí Zprávy 2009 je Souhrn, jenž obsahuje i návrh na opatření v oblasti agrární politiky.

 

——————————————————————————–

[1] Farm accountancy data network – výběrové šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství, v síti testovacích podniků

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/