128/08 NV o Programu statistických zjišťování na rok 2009; T: 30.7.2008

Přijetím vyhlášky plní Český statistický úřad v rámci své působnosti zákonem stanovenou povinnost, která je mu uložena v § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k plnění této konkrétní právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem, nepřipadá do úvahy nulová varianta ani nelegislativní řešení úkolu.

Každoroční nároky Programu statistických zjišťování na státní rozpočet jsou u ministerstev vymezeny přidělenými prostředky z rozpočtu těchto institucí na státní statistickou službu. V případě Českého statistického úřadu je Program statistických zjišťování podstatnou částí jeho činností a dotýká se proto rozpočtu úřadu v celé jeho struktuře. Kromě rozpočtovaných výdajů nebude mít návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2009 další dopady na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty.

Kromě toho, že vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 je prováděcím předpisem k zákonu o státní statistické službě, slouží k provedení četných právních předpisů (směrnic, nařízení a rozhodnutí) Evropské unie. Tyto právní předpisy jsou uvedeny v samostatném seznamu k odůvodnění návrhu vyhlášky (viz část E/ odůvodnění). Neplněním úkolů a povinností vyplývajících z těchto právních předpisů by se Česká republika vystavovala nebezpečí, že proti ní budou použity ze strany orgánů Evropské unie sankce. 

Odůvodnění

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/