128/23 Novela zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon;T:9.8.2023

Cílem navrhované změny zákona o občanských průkazech je i nadále zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to bez časového omezení. Účelem navrhovaných změn v insolvenčním zákoně je zachovat existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčních řízeních věřiteli založený na rodných číslech a nepřecházet na nový systém bezvýznamových klientských identifikátorů a bezvýznamových směrových identifikátorů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/