128/22 Novela z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;T:24.8.2022

Cílem návrhu zákona je nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení tak, aby bylo možno efektivně vykonávat stanovené působnosti v oblasti sociálního zabezpečení s optimálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií a lidského potenciálu zaměstnanců ČSSZ k zajištění maximální spokojenosti a komfortu klientů (pojištěnců i zaměstnavatelů). Obsahem návrhu je nahrazení dosavadních okresních správ sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno (celkem 77 správních úřadů) pěti oblastními správami sociálního zabezpečení. Oblastní správy budou, tak jako dosud jsou okresní správy sociálního zabezpečení, správními úřady. Navrhovaná úprava by měla přinést úsporu nákladů, vyšší flexibilitu a nižší administrativní náročnost.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/