128/20 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje; T:8.9.2020

Vláda ČR svým rozhodnutím ze dne 9. ledna 2017 č. 3 schválila materiál Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategický rámec“), na jehož základě byly iniciovány restrukturalizační procesy na úrovni předmětných regionů. V rámci procesů navazujících na schválení Strategického rámce byly dosud vládou ČR schváleny tři souhrnné akční plány hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktualizace proto doplňuje další požadavky do konceptu restrukturalizace vyplývající, resp. navazující na tyto procesy a koncepty. V rámci aktualizace došlo k zúžení zaměření cílů, změn a intervencí Strategického rámce a současně zdůraznění potřeby cílit intervence restrukturalizace na nové podmínky. Nejvýznamnějším prvkem aktualizace Strategického rámce je pak přidání nové horizontální priority T – Transformace energetiky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2020.

/jak-na-